Cơ chế tuổi già

Theo thời gian, hố ngăn cách nhân tạo giữa các nhà nghiên cứu sự phát triển của các lớp tuổi sẽ bị xoá bỏ.
Quá trình già hóa bao giờ cũng là một trong số những vấn đề cấp thiết nhất trong sinh học, nó liên quan tới tất cả mọi người.
Không chỉ do lòng ham muốn sống lâu mà trong thời đại chúng ta đã xuất hiện những công trình nghiên cứu về sự lão hóa; nó còn bao hàm các vấn đề khác. Vì rằng toàn bộ các bước phát triển của sinh học cuối cùng cũng nhằm giải quyết các vấn đề thuộc cơ chế già hoá như: làm sáng tỏ cơ chế già hoá, tìm ra các phương pháp tăng tuổi thọ. Lão khoa đang đứng trước các sự kiện vô cùng lớn lao.
Lão khoa hiện đại đã thu thập được một lượng khổng lồ các dẫn liệu. Đã có các giả thiết quan trọng. Có thể khẳng định rằng hướng nghiên cứu khoa học có triển vọng trong thời đại hiện nay là tìm ra các biện pháp kéo dài cuộc sống. Tăng tuổi thọ ở đây không phải là kéo dài giai đoạn tiều tụy nhờ có hồi sức, mà là kéo dài cuộc sống khỏe mạnh một cách toàn diện.
Thật sai lầm nếu ta coi lão khoa (heron-ông già theo tiếng Hy Lạp) chỉ nghiên cứu sức khỏe của nhóm người có tuổi và người già (theo phân loại của OMS: 60-74 người có tuổi, trên 75 tuổi – người già, trên 90 tuổi – người sống lâu). Nhiệm vụ cơ bản của lão khoa là tìm hiểu cơ chế già, một quá trình xuất hiện đồng thời với sự xuất hiện của cơ thể. Theo thời gian, hố ngăn cách nhân tạo giữa các nhà nghiên cứu sự phát triển của các lớp tuổi sẽ bị xoá bỏ. Khoa học nghiên cứu toàn bộ quá trình phát triển theo lớp tuổi từ lúc mới sinh đến chết được gọi là ETAGENEZ (eta-lớp tuổi, genez- phát triển). Còn nghiên cứu các cơ chế cơ bản và các quy luật của toàn bộ quá trình phát triển gọi là ETAGENOLOGIE.
Vào đầu thế kỷ này những hiểu biết về sự lão hoá hãy còn ít ỏi, nhưng hiện nay đã khác nhiều. Mỗi ngày có bao nhiêu công trình nối về vấn đề này. Chúng ta đã tiến một bước khá dài. Cuộc tranh luận các vấn đề quan trọng nhất của lão khoa đã tới mức cao nhất. Xuất hiện các quan điểm mới khác nhau về bản chất phát triển theo tuổi. Những quan điểm khác nhau thường xuất hiện xung quanh các vấn đề cơ bản như bản chất của quá trình lão hoá xuất hiện lúc nào? Đó là quá trình đã được mã hoá theo chương trình nhất định từ trước hay là kết quả tích tụ những tổn thương trong cơ thể theo lứa tuổi? Có tồn tại các đồng hồ sinh học già hoá đặc biệt hay đó chỉ là một quá trình đa nguyên, đa ổ? Tồn tại thời điểm già hoá (ngừng sinh trưởng, mạn kinh) bắt đầu từ lúc nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *