Phản ứng tuần hoàn phản xạ

Khi già, theo ý kiến của nhiều tác giả, các phản xạ vô điều kiện đối với tuần hoàn bị thay đổi. Trong những điều kiện sử dụng phương pháp thể tích ký trong nghiên cứu con người đã chứng minh rằng: trong đa số trường hợp các phản xạ mạch ở người có tuổi kéo dài là chủ yếu, tăng thời kỳ tiềm tàng rõ rệt. Ở một phần đối tượng nghiên cứu quan sát thấy những biến đối nghịch thường trương lực mạch – đó là sự co các mạch đối với tác động kích thích nhiệt. Những biến đổi cơ bản xảy ra trong phản ứng tuần hoàn phản xạ phức tạp khi hoạt động cơ bắp có định lượng. Những thay đổi tuần hoàn ở người xảy ra trong trường hợp này (như huyết áp động mạch, tần số co bóp tim, thể tích phút của máu, thể tích bóp…) được tuân theo “định luật tương quan”. Trong những gắng sức nhẹ những thay đổi huyết động được thể hiện rõ hơn ở người có tuổi, khi gắng sức trung bình – sự khác biệt tuổi tác bị cào bằng, với gắng sức lớn – những thay đổi rõ rệt hơn ở những người trẻ.
Những biến đổi trong điều hòa phản xạ của hệ thống tim mạch chủ yếu liên quan với những thay đổi trạng thái chức năng của trung tâm huyết động. Qua trung tâm huyết động sẽ được biết tổng thể các tế bào thần kinh não bộ cần cho điều hòa các phản ứng tuần hoàn thích nghi thuộc trung ương. Khi về già ảnh hưởng từ các cấu trúc khác nhau của não đối với hệ thống tim mạch bị thay đổi. Điều đó đã được chứng minh trong các thí nghiệm kích thích bằng điện các cấu trúc khác nhau của não, đồng thời ghi những thay đổi chức năng của hệ thống tim mạch. Một số tác giả cho rằng khi kích thích vùng dưới đồi kéo dài các con thỏ già sẽ làm thay đổi huyết áp động mạch rõ rệt, gây nên bệnh tăng huyết áp động mạch. Khi về già bị thay đổi không chỉ tính biểu hiện mà cả chính cấu trúc phản ứng khi kích thích trung tâm huyết động. Vai trò các cơ chế cường giao cảm (giải phóng adrenalin) trong hiện thực hóa các ảnh hưởng điều hòa trung ương đối với huyết động. Điều đó liên quan nhiều đến các đặc điểm lứa tuổi của trao đổi catecholamine trong não (Robinson, 1975). Lúc về già phản ứng huyết động bị thay đổi khi đưa các catecholamine vào trong các cấu trúc. Như vậy, khi về già tiêm adrelanin vào các phần bên và sau vùng dưới đồi thị, các nhân giữa nhân trung của cụm hạch hạnh nhân, các nhân điều hòa của nóc, cường độ phản ứng sẽ tăng lên rất mạnh. Việc tăng mức nhạy cảm cửa hàng loạt cấu trúc thần kinh đối với nhân tố thể dịch có thể có khả năng làm xuất hiện các phản ứng mạn tính kéo dài của tuần hoàn, chủ yếu thuộc loại bệnh lý cao huyết áp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *