Nguyên nhân thiểu năng chức năng của cơ tim

Các tác giả cho rằng quả tim đang lão hoá bị mất đi từ từ khả năng chuyển năng lượng sang công cơ học, năng lượng đó thu được trong quá trình tạo ra nó. Các tác giả đã xác định được khả năng co rút của các sợi actomyosin của người già. Cũng về vấn đề này, người ta thấy rằng lượng protein sợi cơ giảm theo tuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những biến đổi này có thể là nguyên nhân thiểu năng chức năng của cơ tim. Một số tác giả cho rằng rối loạn trao đổi chất khoáng, nói riêng là tích một lượng ion Na+ thừa là một trong những nguyên nhân rối loạn khả năng co bóp của cơ tim ở tuổi già. Theo số liệu của Burger (1960) thì lượng nước, các ion K+ và Ca2+ trong cơ tim giảm theo tuổi. Michel (1964) thì cho rằng sự biến đổi môi trường hoá học (vận chuyển khoáng chất, giảm năng lượng dồi dào của phosphat) diễn ra song song với sự hạn chế khả năng co bóp của cơ tim, khả năng bù trừ của nó. Người ta đã chứng minh ra lượng ion Na+ trong tế bào tăng lên theo tuổi, còn lượng ion K+ thì giảm. Phai tá phân cực (repolarization) của điện thế động trong trường hợp này bị kéo dài. Rõ ràng sóng khử cực khi phân bố trên mặt ngoài màng tế bào cơ sẽ phủ hệ thống ống T và chui vào các phần của lưới cơ tương, làm giải phóng calci từ bể chứa lưới cơ tương. “Đợt” (loạt) calci đưa đến tăng nồng độ ion Ca2+ trong cơ tương, kết quả ion Ca2+ -protein hoạt động. Do mất đi sự kiềm chế troponin sẽ xảy ra sự tác động qua lại của actin và myosin. Có nghĩa là co cứng. Xảy ra mất trương lực tiếp theo được xác định bởi tốc độ vận chuyển ngược lại của ion Ca2+ vào lưới cơ tương, được thực hiện bởi ATP- ase, phụ thuộc Ca-Ma hệ thống vận chuyển và đòi hỏi sự tiêu hao năng lượng nhất định. Sự biến đổi tỷ lệ K+/Na+ có thể gây ảnh hưởng đến trạng thái bơm Kali-Natri. Có thể cho rằng những biến đổi tỷ lệ K+/Na+ xuất hiện và những rối loạn bơm calci có thể làm rối loạn khả năng co bóp của cơ tim và mất trương lực tâm trương của cơ tim lúc già một cách thực sự. Về vấn đề đó người ta phát hiện thấy những biến đổi trong lưới cơ tương ở những con vật già – đó là sự dày lên và đặc cứng lại của các kênh T, giảm khối lượng riêng của chúng trong tế bào, thấy tăng tiếp xúc giữa màng cơ và các nang của mạng lưới cơ tương cần tốc độ thích hợp cho việc chui ra chui vào của các ion Ca2+ trong lưới cơ tương. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *