Giảm khả năng co bóp của cơ tim

Trong những điều kiện này các khả năng thích hợp cho việc thực hiện thì tâm thu và tâm trương đặc biệt trong gắng sức chức năng sẽ bị rối loạn.
Chúng ta biết răng sự đồng bộ hoá hoạt tính của các tế bào cơ riêng biệt có ý nghĩa cốt yếu, cần thiết cho khả năng co bóp của tim. Nhiều phương diện nó được xác định bởi trạng thái của các đĩa trung gian, có nghĩa là bởi chỗ tiếp xúc của các tế bào cơ tim riêng biệt. Trong lúc đó trên thực nhiệm, bằng nghiệm pháp gắng sức đối với những động vật già, Frolkis đã phát hiện sự nới rộng của các đĩa này một cách rõ ràng, tăng khoảng cách giữa chúng lên 3-4 lần. Điều đó gây khó khăn trong việc dẫn truyền hưng phấn giữa các tế bào riêng biệt, làm rối loạn sự co rút đồng bộ của chúng, kéo dài tâm thu và giảm khả năng co bóp. Ngoài ra sự đồng bộ hoá các quá trình của các sợi cơ riêng biệt còn phụ thuộc ảnh hưởng của adrenalin giải phóng. Qua đây thấy được sự suy giảm ảnh hưởng adrenalin giải phóng đối với tim lúc về già có thể làm tăng sự rối loạn các cơ chế co sợi cơ, cũng như tăng sự đồng bộ hoá co bóp của các sợi cơ tim. Đối với vấn đề này hiệu quả ảnh hưởng trực tiếp co sợi cơ của hệ thần kinh giao cảm đối với cơ tim sẽ bị giảm theo tuổi. Tất cả điều đó sẽ giới hạn huy động các quá trình năng lượng và có khả năng phát triển thiểu năng tim khi tăng gắng sức đối với tim.
Rất nhiều những số liệu thu được khi nghiên cứu hoạt động của tim nhờ các phương pháp khác nhau cho thấy giảm khả năng co bóp của tim theo tuổi, trong điều kiện nghỉ ngơi. Giảm khả năng co bóp của cơ tim được thể hiện đặc biệt rõ ở những người có tuổi và người già trong điều kiện hoạt động căng thẳng. Dưới ảnh hưởng của gắng sức chức năng (như hoạt động cơ bắp, tiêm adrenalin v.v) ở người có tuổi và người già thường xuất hiện thiểu năng cơ tim do bởi biến động năng lượng. Giảm khả năng co bóp của cơ tim theo tuổi cũng phản ánh tốc độ tống máu về mặt thể tích có tính chất tuyến tính, tốc độ tăng trưởng ban đầu của áp lực trong thất, các giá trị của chúng bị giảm theo tuổi một cách có quy luật.
Cấu trúc pha của chu kỳ tim
Cấu trúc về pha của hoạt động tim biến đổi theo tuổi. Theo số liệu của nhiều tác giả quan sát thấy kéo dài tâm thu điện – cơ học của thất trái ở người có tuổi và người già, cơ bản là do tăng thời kỳ căng cơ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *