Già hóa đặc trưng cho mọi hệ thống sống

Già hóa là quá trình tự nhiên

Lão khoa là khoa học nghiên cứu thời gian hoạt động của hệ thống, nguyên nhân và giới hạn của nó, các cơ chế gây nên sự già hóa; đặc điểm sức khỏe của người có tuổi và người già. Một sai lầm, một thiếu sót của lão khoa hiện đại là chủ yếu chỉ nghiên cứu hậu quả, chứ không nghiên cứu nguyên nhân; cho thấy tuổi già chứ không phải sự lão hoá; tìm hiểu trạng thái chứ không phải quá trình; nói lên các lớp tuổi chứ không phải sự phát triển theo lớp tuổi. Chính điều này đã làm phát sinh ra quan điểm lâm sàng, y học đối với việc nghiên cứu sự phát triển đó bằng lăng kính của bệnh tật.
Có thể khẳng định rằng sự tồn tại lâu dài của hệ thống sống do sức bền của nó đảm bảo. Nó thể hiện qua khả năng làm việc không mệt mỏi (lâu dài) của hệ thống. Tuy nhiên sức bền chưa đủ nói lên đặc tính cũng như bản chất của hệ thống, cơ chế thay đổi của nó theo thời gian. Từ lâu trong lão khoa đã sử dụng tiên đề cho rằng, tuổi thọ của cơ thể được xác định bởi tốc độ và cường độ già hoá. Già hoá là quá trình phá huỷ đa nguyên do các yếu tố bên ngoài hay bên trong cơ thể gây ra, nhằm làm giảm sức bền, làm rối loạn hệ thống tự điều chỉnh của cơ thể. Nó làm cho các chức năng rối loạn tế bào chết, hạn chế khả năng thích nghi của cơ thể. Kết quả làm xuất hiện bệnh tật, nguy cơ tử vong tăng.
Già hoá đặc trưng cho mọi hệ thống sống. Nó là biểu tượng, là đặc tính không thể thiếu được của cuộc sống. Do đó là một quá trình tự nhiên hoàn toàn bình thường. Tốc độ già hoá và tuổi thọ của từng cá thể trong cùng một quần thể không giống nhau. Tuổi sinh học – thước đo sự già hoá và thể lực của con người một cách khách quan, thường không giống nhau ở những người có cùng tuổi theo lịch (tuổi hành chính). Hiện tượng tăng tốc độ thay đổi các đặc điểm ở một cá thể so với các cá thể khác trong quần thể được gọi là tăng tốc già hóa (già trước tuổi). Đặc điểm của sự giảm tốc độ già hoá là tốc độ thay đổi tuổi sinh học xẩy ra chậm hơn so với các cá thể khác trong quần thể.
Tồn tại rất nhiều giả thuyết lý thú về sự già hoá. Nền tảng của các thuyết là các phạm trù sinh vật học hay các số liệu cụ thể. Người ta cho rằng quan điểm đúng đắn về cơ chế sống lâu, cơ chế già hoá; sự thay đổi khả năng thích nghi của cơ thể làm xuất hiện bệnh tật chỉ thấy được qua thuyết phát triển theo lứa tuổi, chứ không phải qua các thuyết về sự già hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *